REFERENCJE| ZASIĘG SZKOLEŃ

KONTAKT| ZAPYTANIA OFERTOWE| ZGŁOSZENIA | STRONA GŁÓWNA
LISTA WSZYSTKICH SZKOLEŃ

PROGRAMY BIUROWE i UŻYTKOWE
Microsoft Word 1 Microsoft Word 2 Microsoft Excel 1 Microsoft Excel 2 Microsoft Access Microsoft PowerPoint Microsoft FrontPage Open Office Optymalizacja pracy biurowej ...
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Grafika komputerowa ... Pakiet Adobe ... Adobe Flash 1 Adobe Flash 2 Adobe Ilustrator Adobe InDesign Adobe Photoshop Corel Draw
LINUX
Wprowadzenie do LINUX LINUX LNX70 LINUX LPI101 LINUX LPI102 LINUX LPI201 LINUX LPI202 Kurs adm. serwerem WWW i FTP
JĘZYKI PROGRAMOWANIA
Język PHP, ASP i SQL ... Tworzenie stron internetowych ... Visual Basic for Microsoft Access
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE
Cisco CCNA Administrator stacji roboczych Administrowanie serwerem W2k3 Audyt oprogramowania Bezpieczeństwo IT Fortigate – bezpieczeństwo ... Microsoft EXCHANGE Microsoft SQL Serwer 2000 WLAN – konfiguracja i ...
KSIĘGOWOŚĆ
Księgowość od podstaw
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i KURSY ZAWODOWE
ABC Przedsiębiorczości Komunikacja biurowa Pracownik administracyjno - biurowy Sekretarka - Asystentka

SZKOLENIA GRUPOWE

OBSŁUGA KOMPUTERA
Obsługa komputera... Podstawy obsługi komputera... Obsługa komputera z podst. grafiki komp. Kurs komputerowy z pakietem MS Office ECDL – Europejski Certyfikat...
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ABC działalności gospodarczej ABC przedsiębiorczości z... ABC przedsiębiorczości z obsługą... Menedżer Małego Biznesu
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Grafika komputerowa Grafika komputerowa na potrzeby... Grafika komputerowa z wykorzystaniem... Grafika w pakiecie Adobe... Specjalista ds. reklamy w Internecie
TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH
Tworzenie stron internetowych... Tworzenie stron WWW przy... Administrowanie i obsługa sklepu... Tworzenie i kierowanie sklepem...
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE
Administrowanie serwerem W2k3 Bezpieczeństwo IT Administrowanie siecią komputerową... Serwisowanie sprzętu komputerowego... Podstawy administrowania LINUXem...
KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE
Księgowość od podstaw Kurs księgowości komputerowej Kadry, płace, ZUS Kurs na samodzielnego księgowego Profesjonalna obsługa kadr i płac
KURSY ZAWODOWE
Pracownik administracyjno-biurowy... Specjalista ds. reklamy i marketingu Komunikacja biurowa Sekretarka – asystentka... Przedstawiciel handlowy... Profesjonalny sprzedawca... Profesjonalny sprzedawca z obsługą... Fakturowanie komputerowe i... Handlowiec z obsługą kas fiskalnych... Obsługa kas fiskalnych oraz... Opiekun osoby starszej, przewlekle chorej ...
ABC przedsiębiorczości z modułem doradztwo prawne


Proponowany czas trwania: 70 – 150 godzin (do uzgodnienia); grupa minimum 8 osób.
Cena do negocjacji: jest uzależniona od czasu trwania, ilości osób, wymogów cateringowych oraz lokalizacji szkolenia.

Program, czas oraz termin szkolenia mogą być dostosowane do potrzeb Klienta.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KURSU MOŻNA UZYSKAĆ ZA POŚREDNICTWEM MAILA, FAXU, bądź TELEFONICZNIE

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnej miejscowości w Polsce z wykorzystaniem naszych laptopów/rzutnika.

Program szkolenia:
      1) Moduł - Podstawowe wiadomości z psychologii, niezbędne w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwiające samodzielne prowadzenie i funkcjonowanie firmy, oraz kontakty interpersonalne - zajęcia integracyjne. – 4 godz.
           a) Ćwiczenia mające na celu zapoznanie się uczestników szkolenia
i integrację grupy.
           b) Czym zajmuje się psychologia- w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej.
           c) Mechanizmy rządzące zachowaniem człowieka.
           d) Osobowość, określanie własnego typu osobowości.
           e) Spostrzeganie społeczne-w jaki sposób widzimy siebie i innych.
           f) Wiedza o konsumencie - rozpoznawanie potrzeb klienta.
           g) Rozpoznawanie i wyrażanie emocji.
           h) Porozumiewanie się - komunikacja werbalna i niewerbalna („mowa ciała”).
      2) Moduł – Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej oraz procedury dotyczące założenia własnej firmy.
           a) Formy działalności gospodarczej
           b) Procedury związane z uruchomieniem działalności gospodarczej :
      3) Moduł – Zagadnienia prawno – podatkowe; księgowość i rachunkowość oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej (podstawy rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS).
           a) Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej
           b) Zasady prowadzenia ewidencji w Księdze Przychodów i rozchodów
           c) Środki trwałe
           d) Wartości niematerialne i prawne w ujęciu podatkowym
           e) Rozliczenia z ZUS-em
      4) Moduł – Sporządzanie biznesplanu.
      5) Moduł – Źródła pozyskiwania funduszy - Fundusze Unii Europejskiej.
           a) Wprowadzenie do tematyki Fundusze strukturalne w Polsce.
           b) Zarządzanie projektem – zakres podstawowy, konstruowanie
i elementy projektu.
           c) Sektorowe Programy Operacyjne.
           d) Możliwości zewnętrznego finansowania firmy, w tym dostęp do funduszy unijnych, oraz możliwości korzystania z jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
           e) Informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w krajach unijnych.
      6) Moduł - Marketing i negocjacje.
           a) Istota marketingu – podejście zorientowane na klienta i rynek, - zasady ogólne.
           b) Podstawowe funkcje marketingu.
           c) Pozyskanie i zatrzymanie klienta.
           d) Reklama
           e) Tendencje i główne trendy w marketingu.
           f) Struktura procesu negocjacyjnego, oraz techniki prowadzenia negocjacji.
           g) Finalizacja umów.
      7) Moduł – Porady prawne – wyjaśnienie pojęć prawnych, zadania, uprawnienia, prawa i obowiązki osób prowadzących działalność gospodarczą.
      8) Egzamin końcowy
Proponowany czas trwania: 70 – 150 godzin (do uzgodnienia); grupa minimum 5 osób.
1
Szkolenie kierowane głównie do administratorów sieci oraz osób przygotowujących się do zdania egzaminu CCNA (640-802). Certyfikat CCNA (ang. Cisco Certified Network Associate) jest obecnie drugim stopniem certyfikatu wydawanym przez firmę Cisco. Certyfikat ten potwierdza specjalistyczną wiedzę technologiczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi/telekomunikacyjnymi. Kurs administratorów sieci TCP/IP – poziom Cisco Certified Network Associate przygotowuje do egzaminu CCNA. Program szkolenia obejmuje naukę konfiguracji urządzeń sieciowych, a jego formuła opiera się na wykonywaniu zadań praktycznych w dedykowanym laboratorium. Podczas zajęć każdy kursant dysponuje kompletem urządzeń sieciowych, potrzebnych do wykonania zaplanowanych ćwiczeń. Wymagania wobec kursantów: • Znajomość języka angielskiego (czytanie dokumentacji) • Dobra znajomość obsługi koputera • Zainteresowanie sieciami komputerowymi
1
Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel jest doskonałym i najbardziej popularnym narzędziem analitycznym wykorzystywanym do gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych. Odpowiednie połączenie formuł obliczeniowych z innymi dodatkami programu sprawia, że aplikacja Excel staje się niezastąpionym narzędziem obliczeń statystycznych i analitycznych. Wykorzystanie tych technik daje możliwość przygotowania precyzyjnych i estetycznie wyglądających zestawień. Za pomocą programu można importować wartości ze źródeł zewnętrznych, definiować własne formularze i okna dialogowe, sortować zgromadzone w arkuszach informacje, konsolidować dane, rejestrować makra itp. Aplikacja jest powszechnie używana w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Jej główne zastosowanie to dokonywanie obliczeń (np. wydatków) zestawionych w formie tabelarycznej. W tym użyciu mają zastosowanie liczne funkcje matematyczne, finansowe i bazodanowe dostępne w programie. Istotne znaczenie ma też półautomatyczne powielanie tworzonych formuł z zastosowaniem różnych wariantów adresowania (adresowanie względne, adresowanie bezwzględne, adresowanie mieszane). Microsoft Excel służy także do tworzenia wielu typów wykresów, przydatnych między innymi w fizyce, matematyce i ekonomii. Zawiera też system zestawiania raportów z użyciem tzw. tabel przestawnych, wykorzystywany przy wykonywaniu analiz biznesowych.
1
Kładziemy nacisk na praktyczne opanowanie przez uczestników nauczanego materiału.
1
Specjalizujemy się w szkoleniach dla bezrobotnych oferując szkolenia pomagające wrócić na rynek pracy.