REFERENCJE| ZASIĘG SZKOLEŃ

KONTAKT| ZAPYTANIA OFERTOWE| ZGŁOSZENIA | STRONA GŁÓWNA
LISTA WSZYSTKICH SZKOLEŃ

PROGRAMY BIUROWE i UŻYTKOWE
Microsoft Word 1 Microsoft Word 2 Microsoft Excel 1 Microsoft Excel 2 Microsoft Access Microsoft PowerPoint Microsoft FrontPage Open Office Optymalizacja pracy biurowej ...
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Grafika komputerowa ... Pakiet Adobe ... Adobe Flash 1 Adobe Flash 2 Adobe Ilustrator Adobe InDesign Adobe Photoshop Corel Draw
LINUX
Wprowadzenie do LINUX LINUX LNX70 LINUX LPI101 LINUX LPI102 LINUX LPI201 LINUX LPI202 Kurs adm. serwerem WWW i FTP
JĘZYKI PROGRAMOWANIA
Język PHP, ASP i SQL ... Tworzenie stron internetowych ... Visual Basic for Microsoft Access
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE
Cisco CCNA Administrator stacji roboczych Administrowanie serwerem W2k3 Audyt oprogramowania Bezpieczeństwo IT Fortigate – bezpieczeństwo ... Microsoft EXCHANGE Microsoft SQL Serwer 2000 WLAN – konfiguracja i ...
KSIĘGOWOŚĆ
Księgowość od podstaw
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i KURSY ZAWODOWE
ABC Przedsiębiorczości Komunikacja biurowa Pracownik administracyjno - biurowy Sekretarka - Asystentka

SZKOLENIA GRUPOWE

OBSŁUGA KOMPUTERA
Obsługa komputera... Podstawy obsługi komputera... Obsługa komputera z podst. grafiki komp. Kurs komputerowy z pakietem MS Office ECDL – Europejski Certyfikat...
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ABC działalności gospodarczej ABC przedsiębiorczości z... ABC przedsiębiorczości z obsługą... Menedżer Małego Biznesu
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Grafika komputerowa Grafika komputerowa na potrzeby... Grafika komputerowa z wykorzystaniem... Grafika w pakiecie Adobe... Specjalista ds. reklamy w Internecie
TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH
Tworzenie stron internetowych... Tworzenie stron WWW przy... Administrowanie i obsługa sklepu... Tworzenie i kierowanie sklepem...
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE
Administrowanie serwerem W2k3 Bezpieczeństwo IT Administrowanie siecią komputerową... Serwisowanie sprzętu komputerowego... Podstawy administrowania LINUXem...
KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE
Księgowość od podstaw Kurs księgowości komputerowej Kadry, płace, ZUS Kurs na samodzielnego księgowego Profesjonalna obsługa kadr i płac
KURSY ZAWODOWE
Pracownik administracyjno-biurowy... Specjalista ds. reklamy i marketingu Komunikacja biurowa Sekretarka – asystentka... Przedstawiciel handlowy... Profesjonalny sprzedawca... Profesjonalny sprzedawca z obsługą... Fakturowanie komputerowe i... Handlowiec z obsługą kas fiskalnych... Obsługa kas fiskalnych oraz... Opiekun osoby starszej, przewlekle chorej ...
LPI102 - Administrowanie sieciami Linux


Szkolenie ma na celu uzyskanie umiejętności niezbędnych do administrowania sieciami opartymi na Linuksie oraz zdania egzaminu LPI 102.

Warunki wstępne: Wiedza na poziomie kursu LPI 101

Czas trwania: 5 dni/30h
Terminy kursów: do uzgodnienia - prosimy dzwonić na numer tel. [22] 869 48 00

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie klienta z wykorzystaniem naszych laptopów/rzutnika.

Program szkolenia:

      1) Manage/Query kernel and kernel modules at runtime
           a) Modular and monolithic kernels
           b) List the loaded modules
           c) Get module information
           d) Module dependencies
           e) Using devices
           f) Loading modules automatically
           g) Module configuration
           h) Install manually a module
           i) Uninstall manually a module
           j) Kernel and module symbols
           k) Kernel versions
      2) Reconfigure, build and install a custom kernel and kernel modules
           a) Why building a new kernel
           b) The GNU tool chain
           c) Kernel Makefile
           d) Configuring and building a kernel
           e) Using Debian's kernel-package
           f) The boot loader
           g) Step-by-step operations
      3) Boot, Initialization, Shutdown and Runlevels
           a) Boot the system
              -  Kernel parameters
              -  Kernel log messages
              -  Boot sequence
           b) Change runlevels and shutdown or reboot system
              -  Runlevels
              -  The init program
              -  The shutdown or reboot sequence
      4) Printing
           a) Manage printers and print queues
              -  Printing systems
              -  Sending files to a print queues
              -  /etc/printcap
              -  Monitor and emptied print queues
              -  Managing print queues
              -  CUPS
           b) Print files
              -  Adding print jobs
              -  Formating files
           c) Install and configure local and remote printers
              -  Filters
              -  Remote printers
      5) Documentation
           a) Manage local system documentation
              -  Local system documentation
              -  man pages
              -  info pages
              -  Finding informations with whatis
           b) Find Linux documentation on the Internet
              -  Source of information
           c) Notify users on system-related issues
              -  Notify users
      6) Shells, Scripting, Programming, Compiling
           a) Customize and use the shell environment
              -  The bash Shell
              -  bash built-in functions
              -  bash Variables
              -  Customizing your environment
           b) Customize or write simple scripts
              -  Conditional evaluation
              -  Conditional file operators
              -  Conditional integer operators
              -  Conditional string operators
              -  Combining test conditions
              -  Expression evaluation
              -  Integer expression evaluation
              -  Review regular expressions
              -  String expression's evaluation
              -  Standard I/O
              -  Flow control - if
              -  Flow control - while
              -  Flow control - for
              -  Abnormal termination - break
              -  Flow control - case
              -  Content
      7) Administrative Tasks
           a) Manage users, group accounts and related system files
              -  Add a user account
              -  Modify or delete a user account
              -  /etc/login.defs
              -  Managing users password
              -  User information
              -  Managing groups
              -  Group information
              -  Managing shadow files
           b) Tune the user and system environment variables
              -  The system environment setup
              -  Environment variables
           c) Configure and use system log files to meet administrative and security needs
              -  The system log
              -  Examples of /etc/syslog.conf
              -  Managing log files
              -  Examples of /etc/logrotate
              -  User logs
              -  Example of /var/log/messages
           d) Automate system administration tasks by scheduling jobs to run in the future
              -  Scheduled commands
              -  crontab file
              -  Deny and allow users on at and cron services
           e) Maintain an effective backup strategy
              -  Backup strategy
              -  Backup commands: mt, cpio, tar
              -  Backup commands: dd, rsync
              -  Command dump, restore
              -  Other tools of interest
           f) Maintain system time
              -  Time synchronization
              -  UTC Universal Time Coordinate
      8) Networking Fundamentals
           a) Fundamentals of TCP/IP
              -  TCP/IP
              -  IP Address
              -  Network classes
              -  Special IP Addresses
              -  Network Services
              -  Network commands
              -  Routing
           b) TCP/IP configuration and troubleshooting
              -  Network interface
              -  DHCP
              -  Network configuration files
              -  Hardware interface
           c) Configure Linux as a PPP client
              -  PPP client
              -  Chat scripts
              -  The PPP daemon
      9) Networking Services
           a) Configure and manage inetd, xinetd, and related services inetd, xinetd and related services
              -  Internet super server inetd
              -  Secure inetd
              -  Internet super server xinetd
              -  Exercices
              -  Réponses
           b) Operate and perform basic configuration of sendmail
              -  Configure sendmail
           c) Operate and perform basic configuration of Apache
              -  Apache
           d) Solutions
Properly manage the NFS, smb and nmb daemons
              -  NFS
              -  Samba
           e) Setup and configure basic DNS services
              -  Host name resolution
           f) Setup secure shell (OpenSSH)
              -  RSA
              -  SSH Configuration files7.3 Quiz
      10) Security
           a) Perform security administration tasks
              -  System security
              -  TCP Wrappers
              -  Packages verification
              -  ipchains and iptables
           b) Set Up Host Security
              -  System configuration files
           c) Setup user level security
              -  User limits
              -  User account modifications

1
Szkolenie kierowane głównie do administratorów sieci oraz osób przygotowujących się do zdania egzaminu CCNA (640-802). Certyfikat CCNA (ang. Cisco Certified Network Associate) jest obecnie drugim stopniem certyfikatu wydawanym przez firmę Cisco. Certyfikat ten potwierdza specjalistyczną wiedzę technologiczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi/telekomunikacyjnymi. Kurs administratorów sieci TCP/IP – poziom Cisco Certified Network Associate przygotowuje do egzaminu CCNA. Program szkolenia obejmuje naukę konfiguracji urządzeń sieciowych, a jego formuła opiera się na wykonywaniu zadań praktycznych w dedykowanym laboratorium. Podczas zajęć każdy kursant dysponuje kompletem urządzeń sieciowych, potrzebnych do wykonania zaplanowanych ćwiczeń. Wymagania wobec kursantów: • Znajomość języka angielskiego (czytanie dokumentacji) • Dobra znajomość obsługi koputera • Zainteresowanie sieciami komputerowymi
1
Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel jest doskonałym i najbardziej popularnym narzędziem analitycznym wykorzystywanym do gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych. Odpowiednie połączenie formuł obliczeniowych z innymi dodatkami programu sprawia, że aplikacja Excel staje się niezastąpionym narzędziem obliczeń statystycznych i analitycznych. Wykorzystanie tych technik daje możliwość przygotowania precyzyjnych i estetycznie wyglądających zestawień. Za pomocą programu można importować wartości ze źródeł zewnętrznych, definiować własne formularze i okna dialogowe, sortować zgromadzone w arkuszach informacje, konsolidować dane, rejestrować makra itp. Aplikacja jest powszechnie używana w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Jej główne zastosowanie to dokonywanie obliczeń (np. wydatków) zestawionych w formie tabelarycznej. W tym użyciu mają zastosowanie liczne funkcje matematyczne, finansowe i bazodanowe dostępne w programie. Istotne znaczenie ma też półautomatyczne powielanie tworzonych formuł z zastosowaniem różnych wariantów adresowania (adresowanie względne, adresowanie bezwzględne, adresowanie mieszane). Microsoft Excel służy także do tworzenia wielu typów wykresów, przydatnych między innymi w fizyce, matematyce i ekonomii. Zawiera też system zestawiania raportów z użyciem tzw. tabel przestawnych, wykorzystywany przy wykonywaniu analiz biznesowych.
1
Kładziemy nacisk na praktyczne opanowanie przez uczestników nauczanego materiału.
1
Specjalizujemy się w szkoleniach dla bezrobotnych oferując szkolenia pomagające wrócić na rynek pracy.