REFERENCJE| ZASIĘG SZKOLEŃ

KONTAKT| ZAPYTANIA OFERTOWE| ZGŁOSZENIA | STRONA GŁÓWNA
LISTA WSZYSTKICH SZKOLEŃ

PROGRAMY BIUROWE i UŻYTKOWE
Microsoft Word 1 Microsoft Word 2 Microsoft Excel 1 Microsoft Excel 2 Microsoft Access Microsoft PowerPoint Microsoft FrontPage Open Office Optymalizacja pracy biurowej ...
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Grafika komputerowa ... Pakiet Adobe ... Adobe Flash 1 Adobe Flash 2 Adobe Ilustrator Adobe InDesign Adobe Photoshop Corel Draw
LINUX
Wprowadzenie do LINUX LINUX LNX70 LINUX LPI101 LINUX LPI102 LINUX LPI201 LINUX LPI202 Kurs adm. serwerem WWW i FTP
JĘZYKI PROGRAMOWANIA
Język PHP, ASP i SQL ... Tworzenie stron internetowych ... Visual Basic for Microsoft Access
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE
Cisco CCNA Administrator stacji roboczych Administrowanie serwerem W2k3 Audyt oprogramowania Bezpieczeństwo IT Fortigate – bezpieczeństwo ... Microsoft EXCHANGE Microsoft SQL Serwer 2000 WLAN – konfiguracja i ...
KSIĘGOWOŚĆ
Księgowość od podstaw
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i KURSY ZAWODOWE
ABC Przedsiębiorczości Komunikacja biurowa Pracownik administracyjno - biurowy Sekretarka - Asystentka

SZKOLENIA GRUPOWE

OBSŁUGA KOMPUTERA
Obsługa komputera... Podstawy obsługi komputera... Obsługa komputera z podst. grafiki komp. Kurs komputerowy z pakietem MS Office ECDL – Europejski Certyfikat...
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ABC działalności gospodarczej ABC przedsiębiorczości z... ABC przedsiębiorczości z obsługą... Menedżer Małego Biznesu
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Grafika komputerowa Grafika komputerowa na potrzeby... Grafika komputerowa z wykorzystaniem... Grafika w pakiecie Adobe... Specjalista ds. reklamy w Internecie
TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH
Tworzenie stron internetowych... Tworzenie stron WWW przy... Administrowanie i obsługa sklepu... Tworzenie i kierowanie sklepem...
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE
Administrowanie serwerem W2k3 Bezpieczeństwo IT Administrowanie siecią komputerową... Serwisowanie sprzętu komputerowego... Podstawy administrowania LINUXem...
KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE
Księgowość od podstaw Kurs księgowości komputerowej Kadry, płace, ZUS Kurs na samodzielnego księgowego Profesjonalna obsługa kadr i płac
KURSY ZAWODOWE
Pracownik administracyjno-biurowy... Specjalista ds. reklamy i marketingu Komunikacja biurowa Sekretarka – asystentka... Przedstawiciel handlowy... Profesjonalny sprzedawca... Profesjonalny sprzedawca z obsługą... Fakturowanie komputerowe i... Handlowiec z obsługą kas fiskalnych... Obsługa kas fiskalnych oraz... Opiekun osoby starszej, przewlekle chorej ...
LPI201 - Zaawansowane administrowanie systemem Linux


Kurs przeznaczony dla administratorów systemu Linux pragnących uzyskać wiedzę na poziomie zaawansowanym.

Podczas pięciodniowego kursu omawiana jest szczegółowo następująca tematyka: personalizacja jądra, naprawa systemu, naprawa systemu plików, konfiguracja macierzy RAID i kart PCMCIA, utrzymanie systemu i zautomatyzowane zadania administratorskie. Absolwenci kursu dysponują pełną wiedzą niezbędną do pomyślnego zdania egzaminu 201, stanowiącego pierwszy etap wymagany do uzyskania linuksowego certyfikatu: Level 2.

Warunki wstępne: Zdane egzaminy LPI 101 i LPI 102 lub równoważne.

Czas trwania: 5 dni/30h
Terminy kursów: do uzgodnienia - prosimy dzwonić na numer tel. [22] 869 48 00

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie klienta z wykorzystaniem naszych laptopów/rzutnika.

Program szkolenia:

      1) Linux Kernel
           a) Kernel Components
              -  Introduction
              -  Core functions
              -  Versions
              -  Development
              -  Exercises
              -  Solutions
           b) Compiling a kernel
              -  Kernel sources
              -  Configuration
              -  make config
              -  make menuconfig
              -  make xconfig
              -  make gconfig
              -  Building a kernel
              -  Installation
              -  Exercises
              -  Solutions
           c) Patching a kernel
              -  Introduction
              -  Patching
              -  Exercises
              -  Solutions
           d) Customizing a kernel
              -  Introduction
              -  Exercises
              -  Solutions
      2) System Startup
           a) Customizing system startup and boot processes
              -  Startup and boot process
              -  init
              -  Customizing system startup and boot process
              -  Exercises
              -  Solutions
           b) System recovery
              -  Introduction
              -  Recovery Methods
              -  Exercises
              -  Solutions
      3) Files0ystem
           a) Operating the Linux filesystem
              -  /etc/fstab
              -  Exercises
              -  Solutions
           b) Maintaining a Linux filesystem
              -  Checking a filesystem
              -  Checking a partition
              -  Information about a filesystem
              -  Tuning a filesystem
              -  Exercises
              -  Solutions
           c) Creating and configuring filesystem options
              -  automount
              -  diskdump
              -  Creating other filesystems
              -  Exercises
              -  Solutions
      4) Hardware
           a) Configuring RAID
              -  Introduction
              -  Striping
              -  The persistent superblock
              -  Chunk size
              -  RAID-Linear
              -  RAID-0
              -  RAID-1
              -  RAID-4
              -  RAID-5
              -  Spare disks
              -  Swapping on RAID
              -  Starting and stopping
              -  Options for mk2efs
              -  Autodetection
              -  Exercises
              -  Solutions
           b) Adding new hardware
              -  Adding an LCD device
              -  Adding an UPS
              -  Adding a dumb terminal
              -  Exercises
           c) Software and kernel configuration
              -  Introduction
              -  IDE drives
              -  IDE-SCSI
              -  LVM
              -  Volume groups
              -  Logical volumes
              -  LVM Configuration
              -  Exercises
              -  Solutions
           d) Configuring PCMCIA devices
              -  Controller
              -  Inserting and ejecting cards
              -  Device classes
              -  PCMCIA network adapters
              -  Network configuration
              -  PCMCIA serial and modem devices
              -  Exercises
              -  Solutions
      5) File and Service Sharing
           a) Configuring a samba server
              -  Introduction
              -  Configuration
              -  Name resolution
              -  The NetBIOS name cache
              -  WINS lookup
              -  WINS clients
              -  Autentication
              -  MS-Windows as an NT authentication
              -  Member of an MS Windows NT security domain
              -  Authentication server
              -  Exercises
           b) Configuring NFS server
              -  Introduction
              -  Deamons
              -  Configuration
              -  /etc/exports
              -  Utilities
              -  Exercises
              -  Solutions
      6) System Maintenance
           a) System logging
              -  Introduction
              -  Exercises
              -  Solutions
           b) Packaging software
              -  Introduction
              -  RPM
              -  Exercises
              -  Solutions
           c) Backup operations
              -  Introduction
              -  Regular backup of system files and important data
              -  Backup necessity
      7) System Customization and Automation
           a) Automating tasks using scripts
              -  Introduction
              -  perl
              -  Perl invocation options (command line switches)
              -  Common tasks with Perl
              -  Untainting a variable
              -  CPAN
              -  Exercises
      8) Troubleshooting
           a) Creating recovery disks
              -  Introduction
              -  Building a root filesystem
              -  Creating the filesystem
              -  Populating the filesystem
              -  Modules
              -  Comments
              -  Choosing a kernel
              -  Making the floppies
              -  Transferring the kernel without LILO
              -  Setting the ramdisk word
              -  Transferring the root filesystem
              -  Exercises
              -  Solutions
           b) Identifying boot stages
              -  Introduction
              -  Exercises
              -  Solutions
           c) Troubleshooting LILO
              -  Introduction
              -  Start Messages
              -  Disk error codes
              -  Exercises
              -  Solutions
           d) General troubleshooting
              -  Introduction
              -  Exercises
              -  Solutions
           e) Troubleshooting system ressources
              -  Introduction
              -  Exercises
              -  Solutions
           f) Troubleshooting environment configurations
              -  Introduction
              -  Exercises
              -  Solutions

1
Szkolenie kierowane głównie do administratorów sieci oraz osób przygotowujących się do zdania egzaminu CCNA (640-802). Certyfikat CCNA (ang. Cisco Certified Network Associate) jest obecnie drugim stopniem certyfikatu wydawanym przez firmę Cisco. Certyfikat ten potwierdza specjalistyczną wiedzę technologiczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi/telekomunikacyjnymi. Kurs administratorów sieci TCP/IP – poziom Cisco Certified Network Associate przygotowuje do egzaminu CCNA. Program szkolenia obejmuje naukę konfiguracji urządzeń sieciowych, a jego formuła opiera się na wykonywaniu zadań praktycznych w dedykowanym laboratorium. Podczas zajęć każdy kursant dysponuje kompletem urządzeń sieciowych, potrzebnych do wykonania zaplanowanych ćwiczeń. Wymagania wobec kursantów: • Znajomość języka angielskiego (czytanie dokumentacji) • Dobra znajomość obsługi koputera • Zainteresowanie sieciami komputerowymi
1
Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel jest doskonałym i najbardziej popularnym narzędziem analitycznym wykorzystywanym do gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych. Odpowiednie połączenie formuł obliczeniowych z innymi dodatkami programu sprawia, że aplikacja Excel staje się niezastąpionym narzędziem obliczeń statystycznych i analitycznych. Wykorzystanie tych technik daje możliwość przygotowania precyzyjnych i estetycznie wyglądających zestawień. Za pomocą programu można importować wartości ze źródeł zewnętrznych, definiować własne formularze i okna dialogowe, sortować zgromadzone w arkuszach informacje, konsolidować dane, rejestrować makra itp. Aplikacja jest powszechnie używana w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Jej główne zastosowanie to dokonywanie obliczeń (np. wydatków) zestawionych w formie tabelarycznej. W tym użyciu mają zastosowanie liczne funkcje matematyczne, finansowe i bazodanowe dostępne w programie. Istotne znaczenie ma też półautomatyczne powielanie tworzonych formuł z zastosowaniem różnych wariantów adresowania (adresowanie względne, adresowanie bezwzględne, adresowanie mieszane). Microsoft Excel służy także do tworzenia wielu typów wykresów, przydatnych między innymi w fizyce, matematyce i ekonomii. Zawiera też system zestawiania raportów z użyciem tzw. tabel przestawnych, wykorzystywany przy wykonywaniu analiz biznesowych.
1
Kładziemy nacisk na praktyczne opanowanie przez uczestników nauczanego materiału.
1
Specjalizujemy się w szkoleniach dla bezrobotnych oferując szkolenia pomagające wrócić na rynek pracy.