REFERENCJE| ZASIĘG SZKOLEŃ

KONTAKT| ZAPYTANIA OFERTOWE| ZGŁOSZENIA | STRONA GŁÓWNA
LISTA WSZYSTKICH SZKOLEŃ

PROGRAMY BIUROWE i UŻYTKOWE
Microsoft Word 1 Microsoft Word 2 Microsoft Excel 1 Microsoft Excel 2 Microsoft Access Microsoft PowerPoint Microsoft FrontPage Open Office Optymalizacja pracy biurowej ...
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Grafika komputerowa ... Pakiet Adobe ... Adobe Flash 1 Adobe Flash 2 Adobe Ilustrator Adobe InDesign Adobe Photoshop Corel Draw
LINUX
Wprowadzenie do LINUX LINUX LNX70 LINUX LPI101 LINUX LPI102 LINUX LPI201 LINUX LPI202 Kurs adm. serwerem WWW i FTP
JĘZYKI PROGRAMOWANIA
Język PHP, ASP i SQL ... Tworzenie stron internetowych ... Visual Basic for Microsoft Access
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE
Cisco CCNA Administrator stacji roboczych Administrowanie serwerem W2k3 Audyt oprogramowania Bezpieczeństwo IT Fortigate – bezpieczeństwo ... Microsoft EXCHANGE Microsoft SQL Serwer 2000 WLAN – konfiguracja i ...
KSIĘGOWOŚĆ
Księgowość od podstaw
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i KURSY ZAWODOWE
ABC Przedsiębiorczości Komunikacja biurowa Pracownik administracyjno - biurowy Sekretarka - Asystentka

SZKOLENIA GRUPOWE

OBSŁUGA KOMPUTERA
Obsługa komputera... Podstawy obsługi komputera... Obsługa komputera z podst. grafiki komp. Kurs komputerowy z pakietem MS Office ECDL – Europejski Certyfikat...
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ABC działalności gospodarczej ABC przedsiębiorczości z... ABC przedsiębiorczości z obsługą... Menedżer Małego Biznesu
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Grafika komputerowa Grafika komputerowa na potrzeby... Grafika komputerowa z wykorzystaniem... Grafika w pakiecie Adobe... Specjalista ds. reklamy w Internecie
TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH
Tworzenie stron internetowych... Tworzenie stron WWW przy... Administrowanie i obsługa sklepu... Tworzenie i kierowanie sklepem...
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE
Administrowanie serwerem W2k3 Bezpieczeństwo IT Administrowanie siecią komputerową... Serwisowanie sprzętu komputerowego... Podstawy administrowania LINUXem...
KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE
Księgowość od podstaw Kurs księgowości komputerowej Kadry, płace, ZUS Kurs na samodzielnego księgowego Profesjonalna obsługa kadr i płac
KURSY ZAWODOWE
Pracownik administracyjno-biurowy... Specjalista ds. reklamy i marketingu Komunikacja biurowa Sekretarka – asystentka... Przedstawiciel handlowy... Profesjonalny sprzedawca... Profesjonalny sprzedawca z obsługą... Fakturowanie komputerowe i... Handlowiec z obsługą kas fiskalnych... Obsługa kas fiskalnych oraz... Opiekun osoby starszej, przewlekle chorej ...
Visual Basic for Microsoft Access


Dzięki poznaniu języka programowania VBA dla aplikacji MS Access, będziesz mógł ułatwić swoją pracę w programie MS Access a także wyposażyć swoje bazy danych w nowe opcje.

Czas trwania: 3 dni/18h
Terminy kursów: do uzgodnienia - prosimy dzwonić na numer tel. [22] 869 48 00

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie klienta z wykorzystaniem naszych laptopów/rzutnika.

Program szkolenia:
      1) Łatwy początek z wykorzystaniem kreatorów.
           a) Wykorzystanie kreatorów do tworzenia aplikacji.
           b) Wprowadzanie informacji do bazy danych.
           c) Umieszczanie przycisku polecenia na formularzu.
      2) Modyfikowanie aplikacji za pomocą języka Visual Basic.
           a) Modyfikowanie przycisku polecenia.
           b) Modyfikowanie przycisku polecenia utworzonego przez kreator.
           c) Tworzenie procedur dla zdarzeń formularza.
           d) Wyświetlanie komunikatu dla użytkownika.
      3) Wyszukiwanie i filtrowanie rekordów w formularzu.
           a) Tworzenie pola kombi do wyszukiwania rekordów.
           b) Stosowanie instrukcji If...Then do sprawdzania warunków.
      4) Obsługa zdarzeń występujących podczas wprowadzania danych.
           a) Podejmowanie działań w trakcie poruszania się po formularzu.
           b) Reagowanie na zdarzenia związane z klawiaturą.
           c) Sprawdzanie poprawności danych za pomocą procedury zdarzenia.
      5) Tworzenie własnych funkcji.
      6) Śledzenie wykonania kodu i usuwanie błędów.
           a) Wykonywanie kodu linia po linii.
           b) Śledzenie zmiennych i innych wartości.
           c) Wyszukiwanie i usuwanie błędów w kodzie.
      7) Reagowanie na błędy oraz nieprzewidziane sytuacje.
           a) Zastępowanie standardowych komunikatów o błędach.
           b) Tworzenie procedur obsługujących błędy.
           c) Tworzenie okna dialogowego umożliwiającego przejście do wybranego rekordu.
      8) Przemieszczanie się w aplikacji.
      9) Wyświetlanie własnych menu oraz pasków narzędzi.
           a) Tworzenie własnego paska menu.
           b) Tworzenie przycisków paska narzędzi wykonujących kod języka Visual Basic.
      10) Końcowe modyfikacje aplikacji.
           a) Dokończenie formularza PanelPrzełączania dla bazy danych Prenumerata.
           b) Dodatkowe narzędzia dostępne w pakiecie Microsoft Office XP Developer.
      11) Obiekty i kolekcje.
           a) Inne cenne właściwości okna Object Browser.
           b) DAO kontra ADO - dlaczego istnieją dwa modele obiektów baz danych?
      12) Modyfikowanie raportów za pomocą języka Visual Basic.
           a) Modyfikowanie raportów poprzez zmianę ich właściwości w czasie wykonania.
           b) Zaawansowane sterowanie wydrukiem i położeniem sekcji.
      13) Współużytkowanie danych pomiędzy aplikacjami.
      14) Łączenie z Internetem.
           a) Tworzenie formantu hiperłącza na formularzu.
           b) Tworzenie skryptów dla stron dostępu do danych.

1
Szkolenie kierowane głównie do administratorów sieci oraz osób przygotowujących się do zdania egzaminu CCNA (640-802). Certyfikat CCNA (ang. Cisco Certified Network Associate) jest obecnie drugim stopniem certyfikatu wydawanym przez firmę Cisco. Certyfikat ten potwierdza specjalistyczną wiedzę technologiczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi/telekomunikacyjnymi. Kurs administratorów sieci TCP/IP – poziom Cisco Certified Network Associate przygotowuje do egzaminu CCNA. Program szkolenia obejmuje naukę konfiguracji urządzeń sieciowych, a jego formuła opiera się na wykonywaniu zadań praktycznych w dedykowanym laboratorium. Podczas zajęć każdy kursant dysponuje kompletem urządzeń sieciowych, potrzebnych do wykonania zaplanowanych ćwiczeń. Wymagania wobec kursantów: • Znajomość języka angielskiego (czytanie dokumentacji) • Dobra znajomość obsługi koputera • Zainteresowanie sieciami komputerowymi
1
Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel jest doskonałym i najbardziej popularnym narzędziem analitycznym wykorzystywanym do gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych. Odpowiednie połączenie formuł obliczeniowych z innymi dodatkami programu sprawia, że aplikacja Excel staje się niezastąpionym narzędziem obliczeń statystycznych i analitycznych. Wykorzystanie tych technik daje możliwość przygotowania precyzyjnych i estetycznie wyglądających zestawień. Za pomocą programu można importować wartości ze źródeł zewnętrznych, definiować własne formularze i okna dialogowe, sortować zgromadzone w arkuszach informacje, konsolidować dane, rejestrować makra itp. Aplikacja jest powszechnie używana w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Jej główne zastosowanie to dokonywanie obliczeń (np. wydatków) zestawionych w formie tabelarycznej. W tym użyciu mają zastosowanie liczne funkcje matematyczne, finansowe i bazodanowe dostępne w programie. Istotne znaczenie ma też półautomatyczne powielanie tworzonych formuł z zastosowaniem różnych wariantów adresowania (adresowanie względne, adresowanie bezwzględne, adresowanie mieszane). Microsoft Excel służy także do tworzenia wielu typów wykresów, przydatnych między innymi w fizyce, matematyce i ekonomii. Zawiera też system zestawiania raportów z użyciem tzw. tabel przestawnych, wykorzystywany przy wykonywaniu analiz biznesowych.
1
Kładziemy nacisk na praktyczne opanowanie przez uczestników nauczanego materiału.
1
Specjalizujemy się w szkoleniach dla bezrobotnych oferując szkolenia pomagające wrócić na rynek pracy.