REFERENCJE| ZASIĘG SZKOLEŃ

KONTAKT| ZAPYTANIA OFERTOWE| ZGŁOSZENIA | STRONA GŁÓWNA
LISTA WSZYSTKICH SZKOLEŃ

PROGRAMY BIUROWE i UŻYTKOWE
Microsoft Word 1 Microsoft Word 2 Microsoft Excel 1 Microsoft Excel 2 Microsoft Access Microsoft PowerPoint Microsoft FrontPage Open Office Optymalizacja pracy biurowej ...
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Grafika komputerowa ... Pakiet Adobe ... Adobe Flash 1 Adobe Flash 2 Adobe Ilustrator Adobe InDesign Adobe Photoshop Corel Draw
LINUX
Wprowadzenie do LINUX LINUX LNX70 LINUX LPI101 LINUX LPI102 LINUX LPI201 LINUX LPI202 Kurs adm. serwerem WWW i FTP
JĘZYKI PROGRAMOWANIA
Język PHP, ASP i SQL ... Tworzenie stron internetowych ... Visual Basic for Microsoft Access
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE
Cisco CCNA Administrator stacji roboczych Administrowanie serwerem W2k3 Audyt oprogramowania Bezpieczeństwo IT Fortigate – bezpieczeństwo ... Microsoft EXCHANGE Microsoft SQL Serwer 2000 WLAN – konfiguracja i ...
KSIĘGOWOŚĆ
Księgowość od podstaw
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i KURSY ZAWODOWE
ABC Przedsiębiorczości Komunikacja biurowa Pracownik administracyjno - biurowy Sekretarka - Asystentka

SZKOLENIA GRUPOWE

OBSŁUGA KOMPUTERA
Obsługa komputera... Podstawy obsługi komputera... Obsługa komputera z podst. grafiki komp. Kurs komputerowy z pakietem MS Office ECDL – Europejski Certyfikat...
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ABC działalności gospodarczej ABC przedsiębiorczości z... ABC przedsiębiorczości z obsługą... Menedżer Małego Biznesu
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Grafika komputerowa Grafika komputerowa na potrzeby... Grafika komputerowa z wykorzystaniem... Grafika w pakiecie Adobe... Specjalista ds. reklamy w Internecie
TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH
Tworzenie stron internetowych... Tworzenie stron WWW przy... Administrowanie i obsługa sklepu... Tworzenie i kierowanie sklepem...
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE
Administrowanie serwerem W2k3 Bezpieczeństwo IT Administrowanie siecią komputerową... Serwisowanie sprzętu komputerowego... Podstawy administrowania LINUXem...
KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE
Księgowość od podstaw Kurs księgowości komputerowej Kadry, płace, ZUS Kurs na samodzielnego księgowego Profesjonalna obsługa kadr i płac
KURSY ZAWODOWE
Pracownik administracyjno-biurowy... Specjalista ds. reklamy i marketingu Komunikacja biurowa Sekretarka – asystentka... Przedstawiciel handlowy... Profesjonalny sprzedawca... Profesjonalny sprzedawca z obsługą... Fakturowanie komputerowe i... Handlowiec z obsługą kas fiskalnych... Obsługa kas fiskalnych oraz... Opiekun osoby starszej, przewlekle chorej ...
ABC Przedsiębiorczości


Czas trwania: 5 dni/30h
Terminy kursów: do uzgodnienia - prosimy dzwonić na numer tel. [22] 869 48 00

Program szkolenia:
      1) Zakładanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
           a) Wady;
           b) Zalety;
           c) Przepisy;
           d) Definicje;
           e) Obowiązki przedsiębiorcy;
           f) Etapy zakładania działalności gospodarczej;
           g) Księgowość;
              -  Karta podatkowa;
              -  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
              -  Podatkowa księga przychodów i rozchodów;
              -  Pełna księgowość;
           h) Przeprowadzenie remanentu;
           i) Naliczenie i odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego;
           j) Sporządzanie deklaracji PIT-27
           k) Sporządzanie deklaracji PIT-28
           l) Naliczanie i odprowadzanie podatku zryczałtowanego, gdy jest się podatnikiem VAT.
           m) Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
      2) Zakładanie spółki cywilnej
           a) Wady;
           b) Zalety;
           c) Przepisy;
           d) Definicje;
           e) Wkład;
           f) Wysokość kapitału;
           g) Odpowiedzialność;
           h) Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki;
           i) Księgowość;
              -  Karta podatkowa;
              -  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
              -  Podatkowa księga przychodów i rozchodów;
              -  Pełna księgowość;
      3) Zakładanie spółki jawnej;
           a) Wady;
           b) Zalety;
           c) Przepisy;
           d) Definicje;
           e) Wysokość kapitału;
           f) Nazwa;
           g) Rejestracja;
           h) Odpowiedzialność;
           i) Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki;
           j) Księgowość;
              -  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
              -  Podatkowa księga przychodów i rozchodów;
              -  Pełna księgowość;
      4) Identyfikowanie form organizacyjnych jednostek handlowych
      5) Zatrudnianie pracownika;
           a) Informacje o kandydacie;
           b) Badania lekarskie;
           c) Umowa o prace i jej rodzaje;
              -  Umowa na okres próbny;
              -  Umowa na czas wykonywania określonej pracy;
              -  Umowa na czas określony;
              -  Umowa na zastępstwo;
              -  Umowa na czas nieokreślony;
           d) Szkolenie BHP;
           e) Zgłoszenie do ZUS;
           f) Dokumentacja pracownicza;
              -  Akta osobowe pracownika;
              -  Choroby zawodowe;
              -  Ewidencja czasu pracy;
              -  Ewidencja wynagrodzeń;
              -  Odzież i środki ochrony indywidualnej;
           g) Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy;
           h) Nawiązanie stosunku pracy;
           i) Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika;
           j) Czas pracy;
           k) Udzielanie urlopów pracownikom:
              -  Urlopy wypoczynkowe
              -  Urlopy bezpłatne;
              -  Urlopu wychowawcze;
              -  Urlopy okolicznościowe;
              -  Inne;
      6) Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy;
      7) Identyfikowanie otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa handlowego;
           a) Analiza otoczenia;
           b) Typy otoczenia;
           c) Elementy otoczenia:
              -  Otoczenie bliższe;
              -  Otoczenie dalsze;
           d) Ocena wpływu poszczególnych czynników otoczenia;
           e) Ocena wpływu na czynniki zewnętrzne;
      8) Wybieranie docelowych segmentów rynku;
           a) Co to jest segmentacja rynku;
           b) Kryteria segmentacji rynku;
           c) Zastosowania segmentacji rynku;
           d) Wykorzystanie praktyczne segmentacji rynku;
      9) Wybieranie lokalizacji jednostki handlowej;
           a) Znaczenie lokalizacji;
           b) Wybór lokalizacji ze względu na różnorodne kryteria;
           c) Elementy reklamy zewnętrznej jednostki;
      10) Dobieranie pracowników w jednostkach handlowych;
      11) Ustalanie struktury towarów i planowanie oferty handlowej;
           a) Co to jest struktura towarowa?
           b) Badanie rynku;
           c) Planowanie zakupów;
           d) Badanie możliwości magazynowych;
           e) Badanie i kontrola sprzedaży;
           f) Optymalizacja struktury ofertowej;
      12) Prowadzenie asortymentacji i różnicowanie asortymentu;
           a) Co to jest dywersyfikacja;
           b) Cel różnicowania asortymentu;
           c) Badania gustów i życzeń klientów;
           d) Wielkość zapasów;
           e) Sprawny system logistyczny;

1
Szkolenie kierowane głównie do administratorów sieci oraz osób przygotowujących się do zdania egzaminu CCNA (640-802). Certyfikat CCNA (ang. Cisco Certified Network Associate) jest obecnie drugim stopniem certyfikatu wydawanym przez firmę Cisco. Certyfikat ten potwierdza specjalistyczną wiedzę technologiczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi/telekomunikacyjnymi. Kurs administratorów sieci TCP/IP – poziom Cisco Certified Network Associate przygotowuje do egzaminu CCNA. Program szkolenia obejmuje naukę konfiguracji urządzeń sieciowych, a jego formuła opiera się na wykonywaniu zadań praktycznych w dedykowanym laboratorium. Podczas zajęć każdy kursant dysponuje kompletem urządzeń sieciowych, potrzebnych do wykonania zaplanowanych ćwiczeń. Wymagania wobec kursantów: • Znajomość języka angielskiego (czytanie dokumentacji) • Dobra znajomość obsługi koputera • Zainteresowanie sieciami komputerowymi
1
Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel jest doskonałym i najbardziej popularnym narzędziem analitycznym wykorzystywanym do gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych. Odpowiednie połączenie formuł obliczeniowych z innymi dodatkami programu sprawia, że aplikacja Excel staje się niezastąpionym narzędziem obliczeń statystycznych i analitycznych. Wykorzystanie tych technik daje możliwość przygotowania precyzyjnych i estetycznie wyglądających zestawień. Za pomocą programu można importować wartości ze źródeł zewnętrznych, definiować własne formularze i okna dialogowe, sortować zgromadzone w arkuszach informacje, konsolidować dane, rejestrować makra itp. Aplikacja jest powszechnie używana w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Jej główne zastosowanie to dokonywanie obliczeń (np. wydatków) zestawionych w formie tabelarycznej. W tym użyciu mają zastosowanie liczne funkcje matematyczne, finansowe i bazodanowe dostępne w programie. Istotne znaczenie ma też półautomatyczne powielanie tworzonych formuł z zastosowaniem różnych wariantów adresowania (adresowanie względne, adresowanie bezwzględne, adresowanie mieszane). Microsoft Excel służy także do tworzenia wielu typów wykresów, przydatnych między innymi w fizyce, matematyce i ekonomii. Zawiera też system zestawiania raportów z użyciem tzw. tabel przestawnych, wykorzystywany przy wykonywaniu analiz biznesowych.
1
Kładziemy nacisk na praktyczne opanowanie przez uczestników nauczanego materiału.
1
Specjalizujemy się w szkoleniach dla bezrobotnych oferując szkolenia pomagające wrócić na rynek pracy.