REFERENCJE| ZASIĘG SZKOLEŃ

KONTAKT| ZAPYTANIA OFERTOWE| ZGŁOSZENIA | STRONA GŁÓWNA
LISTA WSZYSTKICH SZKOLEŃ

PROGRAMY BIUROWE i UŻYTKOWE
Microsoft Word 1 Microsoft Word 2 Microsoft Excel 1 Microsoft Excel 2 Microsoft Access Microsoft PowerPoint Microsoft FrontPage Open Office Optymalizacja pracy biurowej ...
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Grafika komputerowa ... Pakiet Adobe ... Adobe Flash 1 Adobe Flash 2 Adobe Ilustrator Adobe InDesign Adobe Photoshop Corel Draw
LINUX
Wprowadzenie do LINUX LINUX LNX70 LINUX LPI101 LINUX LPI102 LINUX LPI201 LINUX LPI202 Kurs adm. serwerem WWW i FTP
JĘZYKI PROGRAMOWANIA
Język PHP, ASP i SQL ... Tworzenie stron internetowych ... Visual Basic for Microsoft Access
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE
Cisco CCNA Administrator stacji roboczych Administrowanie serwerem W2k3 Audyt oprogramowania Bezpieczeństwo IT Fortigate – bezpieczeństwo ... Microsoft EXCHANGE Microsoft SQL Serwer 2000 WLAN – konfiguracja i ...
KSIĘGOWOŚĆ
Księgowość od podstaw
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i KURSY ZAWODOWE
ABC Przedsiębiorczości Komunikacja biurowa Pracownik administracyjno - biurowy Sekretarka - Asystentka

SZKOLENIA GRUPOWE

OBSŁUGA KOMPUTERA
Obsługa komputera... Podstawy obsługi komputera... Obsługa komputera z podst. grafiki komp. Kurs komputerowy z pakietem MS Office ECDL – Europejski Certyfikat...
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ABC działalności gospodarczej ABC przedsiębiorczości z... ABC przedsiębiorczości z obsługą... Menedżer Małego Biznesu
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Grafika komputerowa Grafika komputerowa na potrzeby... Grafika komputerowa z wykorzystaniem... Grafika w pakiecie Adobe... Specjalista ds. reklamy w Internecie
TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH
Tworzenie stron internetowych... Tworzenie stron WWW przy... Administrowanie i obsługa sklepu... Tworzenie i kierowanie sklepem...
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE
Administrowanie serwerem W2k3 Bezpieczeństwo IT Administrowanie siecią komputerową... Serwisowanie sprzętu komputerowego... Podstawy administrowania LINUXem...
KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE
Księgowość od podstaw Kurs księgowości komputerowej Kadry, płace, ZUS Kurs na samodzielnego księgowego Profesjonalna obsługa kadr i płac
KURSY ZAWODOWE
Pracownik administracyjno-biurowy... Specjalista ds. reklamy i marketingu Komunikacja biurowa Sekretarka – asystentka... Przedstawiciel handlowy... Profesjonalny sprzedawca... Profesjonalny sprzedawca z obsługą... Fakturowanie komputerowe i... Handlowiec z obsługą kas fiskalnych... Obsługa kas fiskalnych oraz... Opiekun osoby starszej, przewlekle chorej ...
Sekretarka - Asystentka


Kurs przygotowuje do pracy na stanowisku Sekretarka - Asystentka. Pozwala na poznanie podstawowych programów komputerowych, których znajomość jest niezbędna na tym stanowisku, przekazana zostaje też wiedza o podstawach prawa pracy, prawa handlowego, prawa cywilnego a także metod i technik pracy biurowej. Wprowadzone zostają również zagadnienia na temat obiegu dokumentów i systemów archiwizowania ich. Kursanci poznają także zagadnienia związane z rachunkowością i marketingiem.

Czas trwania: 10 dni/70h
Terminy kursów: do uzgodnienia - prosimy dzwonić na numer tel. [22] 869 48 00

Program szkolenia:

      1) Obsługa komputera i Internetu
           a) Wprowadzenie
              -  Komputer i urządzenia peryferyjne - przygotowanie własnego warsztatu pracy,
              -  Wprowadzenie do obsługi komputera,
              -  Zajęcia wyrównujące,
           b) MS Word
              -  Zapoznanie się z interfejsem programu,
              -  Praca z dokumentem – możliwości programu MS Word,
              -  Formatowanie dokumentu przy pomocy dostępnych narzędzi,
              -  Tabele, rysowanie i korzystanie z kreatora wstawiania tabeli,
              -  Formatowanie tabel,
              -  Praca z wykresami,
              -  Korzystanie z szablonów dokumentów.
           c) MS Excel
              -  Zapoznanie się z przeznaczeniem programu MS Excel,
              -  Zapoznanie się z interfejsem programu,
              -  Wprowadzanie danych i tworzenie podstawowych obliczeń – praca z arkuszem,
              -  Praca z danymi – korzystanie z wbudowanych funkcji programu,
              -  Importowanie i eksportowanie danych,
              -  Formatowanie arkuszy,
           d) MS PowerPoint
              -  Zapoznanie się z przeznaczeniem programu MS PowerPoint,
              -  Zapoznanie się z interfejsem programu,
              -  Tworzenie pierwszej prezentacji,
              -  Wykorzystanie widoku projektu (slajdy) i konspektu (tekst),
              -  Formatowanie elementów slajdów,
              -  Korzystanie z szablonów projektów i kreatora zawartości,
              -  Wykresy, tabele, obiekty,
           e) MS Outlook
              -  Wprowadzenie do obsługi i omówienie interfejsu programu,
              -  Konfiguracja usług pocztowych w programie Outlook,
              -  Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej,
              -  Zmiana formatu wysyłanej poczty (opcje papeterii, formatu tekstu, podpisu, nagłówka i stopki),
              -  Wysyłanie załączników w programie Outlook,
              -  Korzystanie z wbudowanych funkcji programu:
              -  Opis funkcji Dziennika, Kalendarza, Kontaktów, Notatek, Zadań,
              -  Współpraca z innymi programami pakietu Office.
           f) Sieci komputerowe
              -  Internet – rozległa pajęczyna sieciowa
              -  Podstawowe informacje na temat Internetu – Netykieta sieciowa,
              -  Internet jako źródło wiedzy, rozrywki i największe medium komunikacyjne świata,
              -  Eksploracja zasobów sieci – sposoby i zasady korzystania z serwisów internetowych,
              -  Korzystanie z serwerów FTP,
              -  Korzystanie z serwerów poczty elektronicznej,
              -  Korzystanie z wyszukiwarek internetowych
      2) Zagadnienia prawne
           a) Prawo pracy
              -  Źródła prawa pracy
              -  Podstawowe zasady prawa pracy;
              -  Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia;
              -  Czas pracy;
              -  Obowiązki pracownika;
              -  Uprawnienia pracodawcy;
              -  Obowiązki pracodawcy;
           b) Prawo ubezpieczeń społecznych
              -  Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
              -  Tryby zgłaszania płatników składek i osób ubezpieczonych;
              -  Wysokość stawek, stopa procentowa i podstawa ich wymiaru
              -  Terminy opłacania składek;
              -  Omówienia zasiłków:
                   -  chorobowych;
                   -  rehabilitacyjnych;
                   -  wyrównawczych;
                   -  macierzyńskich;
                   -  opiekuńczych;
                   -  rodzinnych;
                   -  pielęgnacyjnych;
                   -  wychowawczych;
              -  Okresy wyczekiwania i okresy zasiłkowe;
              -  Zasady ustalania wymiaru i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz zasady ich wypłacania;
              -  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne;
           c) Prawo handlowe
              -  Pojęcie prawa handlowego;
              -  Źródła prawa handlowego;
              -  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
              -  Charakterystyczne cech obrotu handlowego;
              -  Zagadnienia ogólne prawa spółek;
              -  Spółki osobowe;
                   -  spółka cywilna;
              -  spółki handlowe;
                   -  spółka jawna;
                   -  spółka partnerska;
                   -  spółka komandytowa;
                   -  spółka komandytowo – akcyjna;
              -  spółki kapitałowe
                   -  spółka akcyjna;
                   -  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
              -  Przedsiębiorstwo państwowe;
           d) Prawo cywilne
              -  Podmiot stosunku cywilnoprawnego;
                   -  osoba fizyczna;
                   -  osoba prawna;
                   -  konsument;
                   -  przedsiębiorca;
              -  Przedmiot stosunku cywilnoprawnego;
                   -  rzecz;
                   -  pieniądz;
                   -  papier wartościowy;
                   -  dobra niematerialne;
              -  Czynności prawne;
                   -  pojęcie i klasyfikacja czynności prawnych;
                   -  forma czynności prawnych;
                   -  wady oświadczenia woli;
              -  Zobowiązania – zagadnienia wybrane;
                   -  istota zobowiązania;
                   -  umowy zobowiązaniowe;
                   -  wybrane umowy;
                   -  umowa sprzedaży;
                   -  umowa o dzieło;
                   -  umowa zlecenie;
                   -  umowa najmu;
                   -  umowa dzierżawy;
                   -  umowa użyczenia;
                   -  umowa leasingu;
      3) Metody, techniki pracy biurowej, obsługa urządzeń biurowych
           a) Metody i techniki pracy biurowej;
              -  Podstawy działania biura;
              -  Miejsce sekretariatu w strukturze firmy;
              -  Wyposażenie i urządzenie techniki biurowej;
              -  Schemat organizacyjny, zadania sekretariatu;
              -  Organizacja zebrań i konferencji;
           b) Obsługa urządzeń biurowych
              -  Notatki służbowe;
              -  Telefony;
              -  Fax;
              -  Inne urządzenia biurowe
      4) Prowadzenie dokumentacji sekretariatu
           a) Organizacja obiegu dokumentów;
           b) Przyjmowanie korespondencji;
           c) Ewidencjonowanie, archiwizacja dokumentów;
           d) Korespondencja biurowa;
           e) Dokumentacja handlowa, faktury VAT, rachunki;
           f) Rozliczenie podróży służbowej;
           g) Techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych;
           h) Instrukcja kancelaryjna i system kancelaryjny;
           i) Klasyfikacja dokumentów;
           j) Systemy przechowywania akt;
      5) Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości i marketingu
           a) Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości
              -  Wprowadzenie do rachunkowości;
              -  Prawne podstawy rachunkowości;
              -  Rachunkowość w systemie ewidencji gospodarczej;
              -  Charakterystyka kont biznesowych;
              -  Zasady prowadzenia rachunkowości;
              -  Książka przychodów i rozchodów;
              -  Formy opodatkowania działalności gospodarczej;
           b) Wybrane zagadnienia z zakresu marketingu;
              -  Podstawowe zajęcia z zakresu marketingu;
              -  Wpływ marketingu na działalność firmy;
              -  Marketing mix;
              -  Marketing usług;
              -  Telemarketing;
              -  Podstawy organizacji i zarządzania;
              -  Zarządzanie czasem;
      6) Ogólna kultura i etyka pracy biurowej
           a) Savoir – vivre w usługach firmy;
              -  Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym;
              -  Reprezentacja i wizerunek firmy;
              -  Etykieta i savoir – vivre w biznesie; etyka zawodu;
              -  Zasady pierwszeństwa, przedstawianie, anonsowanie, umawianie sztuka powitania, tytułowanie, wymiana wizytówek, znaki umowne
           b) Autoprezentacja;
              -  Rola stroju w życiu zawodowym;
              -  Sekrety profesjonalnej prezentacji;
              -  Kontrola emocji, mowa ciała;
              -  Pozytywne oddziaływanie na otoczenie;
              -  Dobre obyczaje w pracy;
              -  Wpływ kultury osobistej asystenta asystentki na tworzenie wizerunku firmy;
           c) Rozmowy telefoniczne w biurze
              -  Nawiązanie kontaktu przez telefon;
              -  Czytelność wypowiedzi w rozmowie telefonicznej;
              -  Doskonalenie sposobu mówienia;
              -  Savoir – vivre telefoniczny;
           d) Przyjmowanie interesantów

1
Szkolenie kierowane głównie do administratorów sieci oraz osób przygotowujących się do zdania egzaminu CCNA (640-802). Certyfikat CCNA (ang. Cisco Certified Network Associate) jest obecnie drugim stopniem certyfikatu wydawanym przez firmę Cisco. Certyfikat ten potwierdza specjalistyczną wiedzę technologiczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi/telekomunikacyjnymi. Kurs administratorów sieci TCP/IP – poziom Cisco Certified Network Associate przygotowuje do egzaminu CCNA. Program szkolenia obejmuje naukę konfiguracji urządzeń sieciowych, a jego formuła opiera się na wykonywaniu zadań praktycznych w dedykowanym laboratorium. Podczas zajęć każdy kursant dysponuje kompletem urządzeń sieciowych, potrzebnych do wykonania zaplanowanych ćwiczeń. Wymagania wobec kursantów: • Znajomość języka angielskiego (czytanie dokumentacji) • Dobra znajomość obsługi koputera • Zainteresowanie sieciami komputerowymi
1
Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel jest doskonałym i najbardziej popularnym narzędziem analitycznym wykorzystywanym do gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych. Odpowiednie połączenie formuł obliczeniowych z innymi dodatkami programu sprawia, że aplikacja Excel staje się niezastąpionym narzędziem obliczeń statystycznych i analitycznych. Wykorzystanie tych technik daje możliwość przygotowania precyzyjnych i estetycznie wyglądających zestawień. Za pomocą programu można importować wartości ze źródeł zewnętrznych, definiować własne formularze i okna dialogowe, sortować zgromadzone w arkuszach informacje, konsolidować dane, rejestrować makra itp. Aplikacja jest powszechnie używana w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Jej główne zastosowanie to dokonywanie obliczeń (np. wydatków) zestawionych w formie tabelarycznej. W tym użyciu mają zastosowanie liczne funkcje matematyczne, finansowe i bazodanowe dostępne w programie. Istotne znaczenie ma też półautomatyczne powielanie tworzonych formuł z zastosowaniem różnych wariantów adresowania (adresowanie względne, adresowanie bezwzględne, adresowanie mieszane). Microsoft Excel służy także do tworzenia wielu typów wykresów, przydatnych między innymi w fizyce, matematyce i ekonomii. Zawiera też system zestawiania raportów z użyciem tzw. tabel przestawnych, wykorzystywany przy wykonywaniu analiz biznesowych.
1
Kładziemy nacisk na praktyczne opanowanie przez uczestników nauczanego materiału.
1
Specjalizujemy się w szkoleniach dla bezrobotnych oferując szkolenia pomagające wrócić na rynek pracy.